Khóa học

Danh sách khóa học nâng cao

Danh sách các khoá học đầu tư chứng khoán nâng cao cho các nhà đầu tư lâu năm. Các bài học về quản trị tâm lý khi giao dịch, quản trị rủi ro, chiến lược giao dịch phù hợp với thị trường tại từng thời điểm…

Bài 1: Cách thức quản trị rủi ro trong đầu tư

Tháng 12, 2021

Đầu tư là hoạt động đem lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời đi kèm với rủi ro lớn. Vậy rủi ro trong đầu tư là gì? Tại sao phải quản trị rủi ro? và các phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả ? Bài học trên đây sẽ giúp cho nhà đầu tư nhận thức được những rủi ro trong đầu tư, tác động của chúng đến hiệu quả đầu tư và các phương pháp quản trị rủi ro đó.