Khóa học

Danh sách khóa học trung cấp

Danh sách các khoá học đầu tư chứng khoán trung cấp cho người đã có kinh nghiệm. Các bài học phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, đọc hiểu báo cáo tài chính…

Bài 1: Tổng quan về phân tích kỹ thuật và đồ thị nến Nhật

Tháng 11, 2021

Phân tích kỹ thuật là gì? Tại sao cần phải phân tích kỹ thuật ? Đồ thị nến Nhật mang ý nghĩa như thế nào trong giao dịch ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về phân tích kỹ thuật, lợi ích mà phân tích này mang lại cho đầu tư, cũng như ý nghĩa của các loại hình nến Nhật trong đồ thị nến - Một trong những đồ thị được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
Bài 2: Xu hướng thị trường và cách xác định trong phân tích kỹ thuật

Tháng 11, 2021

Khi giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần phải xác định được xu hướng thị trường nói chung và xu hướng giá cổ phiếu nói riêng. Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư có thể hiểu hơn về xu hướng thị trường và cách xác định xu hướng đó một cách đơn giản, chính xác nhất để có thể đặt lệnh giao dịch hợp lý nhằm tăng tối đa hiệu quả đầu tư và tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.
Bài 3: Kháng cự & Hỗ trợ và cách xác định trong phân tích kỹ thuật

Tháng 11, 2021

Kháng cự - Hỗ trợ là gì ? Tại sao cần phải xác định Kháng cự - Hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu về lợi ích mà Kháng cự - Hỗ trợ đem lại thông qua việc xác định trong phân tích kỹ thuật.
Bài 4: Các chỉ báo xu hướng và cách ứng dụng tìm điểm mua bán

Tháng 11, 2021

Chỉ báo xu hướng là gì ? Ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu tổng quan về các chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật cũng như cách ứng dụng để tìm điểm mua bán hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư.
Bài 5: Các chỉ báo xu hướng và cách ứng dụng tìm điểm mua bán (TT)

Tháng 11, 2021

Chỉ báo xu hướng là gì ? Ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu tổng quan về các chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật cũng như cách ứng dụng để tìm điểm mua bán hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư ( Phần tiếp theo)
Bài 6: Các chỉ báo dao động và cách ứng dụng trong việc xác định đỉnh/ đáy thị trường

Tháng 11, 2021

Chỉ báo dao động là gì ? Ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu tổng quan về các chỉ báo dao động trong phân tích kỹ thuật cũng như cách ứng dụng nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư.