Bài 3: Kháng cự & Hỗ trợ và cách xác định trong phân tích kỹ thuật

1290 lượt xem
Kháng cự - Hỗ trợ là gì ? Tại sao cần phải xác định Kháng cự - Hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu về lợi ích mà Kháng cự - Hỗ trợ đem lại thông qua việc xác định trong phân tích kỹ thuật.

Diễn giả

Đinh Minh Trí