Khóa học

Danh sách khóa học cơ bản

Danh sách các khoá học đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu, trình độ cơ bản. Các bài học tìm hiểu thị trường chứng khoán là gì, giao dịch phái sinh là gì, cổ phiếu là gì, trái phiếu là gì…

Bài 1: Tiết kiệm và Đầu tư

Tháng 11, 2021

“Tiết kiệm hay đầu tư” chưa bao giờ là một câu trả lời dễ, nhưng cũng không phải không có câu trả lời. Và bài học này sẽ giúp bạn phân biệt rõ “tiết kiệm và đầu tư là gì” và đâu là lựa chọn phù hợp với bạn.
Bài 2: Thị trường chứng khoán và Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tháng 11, 2021

Định nghĩa về thị trường chứng khoán và các loại hàng hóa có mặt trên thị trường mà mọi nhà đầu tư cần nắm rõ trước khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Bài 3: Cổ phiếu & các chiến lược giao dịch cổ phiếu

Tháng 11, 2021

Định nghĩa Cổ phiếu là gì và Các chiến lược giao dịch cổ phiếu mà nhà đầu tư cần phải biết
Bài 4: Cách thức chọn cổ phiếu vượt trội

Tháng 11, 2021

Cách thức chọn cổ phiếu vượt trội mà mọi nhà đầu tư cần biết để có thể xây dựng một danh mục cổ phiếu tốt nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư
Bài 5: Đầu tư an toàn – Hiệu quả qua Trái phiếu & Chứng chỉ quỹ

Tháng 11, 2021

Định nghĩa về Trái phiếu & Chứng chỉ quỹ là gì ? Cách thức giao dịch và lợi ích mà sản phẩm này đem lại cho nhà đầu tư
Bài 6: Phái sinh & các chiến lược giao dịch phái sinh

Tháng 11, 2021

Định nghĩa Phái sinh là gì & các chiến lược giao dịch phái sinh mà nhà đầu tư cần phải biết