Bài 1: Cách thức quản trị rủi ro trong đầu tư

3229 lượt xem
Đầu tư là hoạt động đem lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời đi kèm với rủi ro lớn. Vậy rủi ro trong đầu tư là gì? Tại sao phải quản trị rủi ro? và các phương pháp quản trị rủi ro hiệu quả ? Bài học trên đây sẽ giúp cho nhà đầu tư nhận thức được những rủi ro trong đầu tư, tác động của chúng đến hiệu quả đầu tư và các phương pháp quản trị rủi ro đó.

Diễn giả

Đinh Minh Trí