Bài 11: Cách đọc hiểu báo cáo tài chính

384 lượt xem
Báo cáo tài chính là gì? Tại sao nhà đầu tư cần phải đọc hiểu báo cáo tài chính ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư có thể hiểu và phân tích báo cáo tài chính để đánh giá doanh nghiệp và định giá cổ phiếu nhằm chọn lựa được cổ phiếu vượt trội, mang lại hiệu quả cao trong đầu tư

Diễn giả

Nguyễn Hoàng Bích Ngọc