Bài 12: Phân tích các chỉ số tài chính

410 lượt xem
Các chỉ số tài chính là gì? Tại sao cần phải phân tích các chỉ số tài chính khi đầu tư ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư có thể hiểu và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để từ đó chọn lựa được những cổ phiếu vượt trội mang lại hiệu quả cao trong đầu tư

Diễn giả

Nguyễn Hoàng Bích Ngọc