Bài 13: Phân tích các chỉ số định giá

642 lượt xem
Các chỉ số định giá là gì? Tại sao cần phải phân tích các chỉ số định giá khi đầu tư ? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư có thể hiểu và phân tích các chỉ số định giá để định giá cổ phiếu của doanh nghiệp để từ đó chọn lựa được những cổ phiếu vượt trội mang lại hiệu quả cao trong đầu tư

Diễn giả

Nguyễn Đăng Thiện