Bài 5: Các chỉ báo xu hướng và cách ứng dụng tìm điểm mua bán (TT)

685 lượt xem
Chỉ báo xu hướng là gì ? Ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu tổng quan về các chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật cũng như cách ứng dụng để tìm điểm mua bán hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư ( Phần tiếp theo)

Diễn giả

Đinh Minh Trí