Bài 6: Các chỉ báo dao động và cách ứng dụng trong việc xác định đỉnh/ đáy thị trường

789 lượt xem
Chỉ báo dao động là gì ? Ứng dụng của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật? Bài học trên đây sẽ giúp nhà đầu tư hiểu tổng quan về các chỉ báo dao động trong phân tích kỹ thuật cũng như cách ứng dụng nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư.

Diễn giả

Lê Tấn Phát