Bài 1: Tiết kiệm và Đầu tư

2258 lượt xem
“Tiết kiệm hay đầu tư” chưa bao giờ là một câu trả lời dễ, nhưng cũng không phải không có câu trả lời. Và bài học này sẽ giúp bạn phân biệt rõ “tiết kiệm và đầu tư là gì” và đâu là lựa chọn phù hợp với bạn.

Diễn giả

Bùi Tiến Đức