Bài 2: Thị trường chứng khoán và Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1406 lượt xem
Định nghĩa về thị trường chứng khoán và các loại hàng hóa có mặt trên thị trường mà mọi nhà đầu tư cần nắm rõ trước khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Diễn giả

Trần Đức Long