Bài 4: Cách thức chọn cổ phiếu vượt trội

1335 lượt xem
Cách thức chọn cổ phiếu vượt trội mà mọi nhà đầu tư cần biết để có thể xây dựng một danh mục cổ phiếu tốt nhằm đạt hiệu quả cao trong đầu tư

Diễn giả

Cao Hoài Thanh Bảo