Bài 5: Đầu tư an toàn – Hiệu quả qua Trái phiếu & Chứng chỉ quỹ

714 lượt xem
Định nghĩa về Trái phiếu & Chứng chỉ quỹ là gì ? Cách thức giao dịch và lợi ích mà sản phẩm này đem lại cho nhà đầu tư

Diễn giả

Trần Thị Cẩm Tiên