Bài 6: Phái sinh & các chiến lược giao dịch phái sinh

510 lượt xem
Định nghĩa Phái sinh là gì & các chiến lược giao dịch phái sinh mà nhà đầu tư cần phải biết

Diễn giả

Lê Tấn Phát